Khóa Học Dinodihoc


Khóa Học Dinodihoc

Dinodihoc - Ứng dụng giáo trí tiền tiểu học dành cho độ tuổi 3 -6 đầu tiên áp dụng học thuyết thông minh đa trí tuệ của giáo sư Howard và theo chuẩn chương trình mới của Bộ GD&ĐT.